اهدای خون شهید محمد حسین درفشی، به طورمکرر اما پنهانی

شهید محمد حسین درفشی، به طورمکرر اما پنهانی اهدای خون داشته است، و این مدرک اهدای خون شهید به هلال احمر بوده و برای ایشان حتی کارت تشویق هم صادر شده بود.

ما از اهدای خون ایشان کاملا بی خبر بودیم، آنقدر از لحاظ بدنی قوی بود که ضعف بدنی بر ایشان عارض نمیشد و اهل تظاهر هم نبودند، که بخواد بیاد و  اطلاع بدهد که من اهدای خون داشتم و ….

اما بعد از شهادت ایشان این کارت رویت شد و …..